StayHome LAN Crew

Selvom vi er online under StayHome LAN, så er der stadig brug for seje frivillige. Vi tilbyder derfor alle som vil hjælpe til, at deres forening eller organisation kan blive fremhævet her på hjemmesiden som en samarbejdspartner. 

Vil du høre mere og/eller kan du tænke dig at hjælpe, så kontakt os:

Hvad kan du hjælpe med?

 • Admin opgaver, eks. styring af turneringer, udlevering af servere, kommunikation til hold og indberetning af resultater, i spil som CS:GO, Fortnite, LOL, m.fl. 🤹‍♂️
 • Holde styr på Discorden, besvare spørgsmål, informere om streams, mv. 📢
 • Være med til at bedømme holdenes opførsel til Fair Play priser som uddeles efter turneringerne. 💚
 • Masser af små andre opgaver som skaber stemning og sjov, alt efter dine interesser og lyst. ❓

HVAD FÅR DU UD AF DET?

 • Gratis promovering af din forening/organisation her på hjemmesiden, på SoMe, mv. 😎
 • Du inviteres med til crew frokost når restriktionerne igen tillader at vi kan samles fysisk. 🍔
 • Masser indflydelse på at skabe den bedst mulige oplevelse for alle. ❤️
 • Et fedt fællesskab og en masse nye bekendtskaber. 🤝

Hvad forventer vi?

 • Som udgangspunkt skal du være fyldt 18 år, men vi hører gerne fra dig hvis du er fyldt 16 og har lyst til at hjælpe.
 • Du skal være indstillet på at arbejde under hele din vagt.
 • Din vagt kan variere men vil som udgangspunkt:
  • Vare min. 6 timer pr. dag – Du bestemmer selv om du vil være med begge dage eller kun 1.
  • Der vil være mulighed for pauser og masser af hygge.
 • At du vil være med til at sikrer den gode oplevelse for alle.