Turneringsregler

WINGMAN (CS:GO 2v2) REGLER

HUSK OGSÅ AT LÆSE GENERELLE REGLER!

1.0 Turneringsregler

Der spilles Bedst ud af 1 map (BO1) i gruppespillet. I slutspillet, semifinaler og finaler, spilles der BO3.

Turneringen afvikles over 2 dage, med op til 4 kampe i gruppespillet om lørdagen. Slutspil med semifinaler og finaler spilles om søndagen:

 • 1.0.1 Gruppespillet afvikles som Swiss runder, hvor alle hold er i en samlet bracket og spiller samtidig:
  • Er ens kamp færdig før de andre kampe i ens runde, har man mulighed for at holde en pause, så længe man er tilbage til det fastlagte kamptidspunkt for den efterfølgende runde.
 • 1.0.2 Swiss formatet sørger for at parrer hold mod hinanden som har den samme pointscore, derfor møder hold der har vundet lige mange kampe hinanden, og hold der har tabt lige mange møder hinanden
 • 1.0.3 De 4 bedste hold går videre til slutspillet
  • Antallet afhænger af antal deltagende hold.

1.1  Map pool

 • 1.1.1 Der konkurreres på følgende maps:
 • de_cobblestone
 • de_inferno
 • de_lake
 • de_nuke
 • de_overpass
 • de_rialto
 • de_shortdust
 • de_train
 • de_vertigo

1.2 Veto og valg af map

 • 1.2.1 BO1 veto foregår på følgende måde:
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Det tilbageværende map fra map poolen er det der skal spilles i kampen.

Eks:

Hold 1 banner de_cobblestone
Hold 2 banner de_inferno
Hold 1 banner de_lake
Hold 2 banner de_nuke
Hold 1 banner de_overpass
Hold 2 banner de_rialto
Hold 1 banner de_shortdust
Hold 2 banner de_train

de_vertigo er tilbage, og er mappet der spilles på. Knife round afgør hvem der bestemmer side.

 • 1.2.2 BO3 veto foregår på følgende måde:
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map
 • Førstnævnte hold i kampen vælger ét map og vælger side
 • Sidstnævnte hold i kampen vælger ét map og vælger side
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map
 • Det tilbageværende map fra map poolen, er det der skal spilles i kampen
 • Side bestemmes af det hold der vælger mappet

Eks:

Hold 1 banner de_cobblestone
Hold 2 banner de_inferno
Hold 1 vælger de_lake og vælger side
Hold 2 vælger de_nuke og vælger side
Hold 1 banner de_overpass
Hold 2 banner de_rialto
Hold 1 banner de_shortdust
Hold 2 banner de_train

de_vertigo er tilbage, og er 3. mappet der spilles på. Knife round afgør hvem der bestemmer side.

 • 1.2.3 Veto forløbet håndteres internt mellem holdene via Discord

1.3 Kampafvikling

 • 1.3.1 Alle kampe skal spilles 2on2. Udskiftninger kan kun foretages mellem kampe.
 • 1.3.2 En kamp består af to halvlege på 8 runder, hvor der skiftes side undervejs.
 • Hver runde er som udgangspunkt 1 minut og 30 sekunder, mens bomben er sat til 40 sekunder.
 • 1.3.4 I BO1 startes der med en kniv runde, hvor vinderne vælger hvilken side de starter på. Det samme gælder det sidste map i BO3.
 • 1.3.5 Der spilles Bedst af 16 runder, dvs først til 9
  Eks: 8-8 (uafgjort), 9-7, 6-9, etc.
 • 1.3.6 Ved uafgjort spilles der overtid med følgende regler:
 • MR3
 • 10000 startmoney

1.4 Generelle regler for kampe

 • 1.4.1 Det er tilladt at pause for tekniske problemer, samt en taktisk pause på maksimalt 3 minutter pr. halvleg. Det er kun tilladt at pause i freezetime.
 • 1.4.2 Tekniske timeouts vil kunne forekomme. Er man i gang med en kamp er det vigtigt at man ikke forlader sin plads med mindre man har aftalt det med en admin.
 • 1.4.3 Mappet spilles helt om, hvis serveren crasher helt inden for de første 3 runder. Herefter aftales der indbyrdes hvad start økonomi skal sættes til, for at fortsætte kampen på en fair måde. Dette aftales mellem holdenes turneringskontaktpersoner og admins.
 • 1.4.4 Streaming af en kamp er tilladt. Dog er det kun tilladt 1 person fra holdet at gøre det og der skal minimum være et delay på 90 sekunder. Streaming sker via GOTV og aldrig via direkte spectator pladser.
 • 1.4.5 Spectators er på intet tidspunkt tilladt.
 • 1.4.6 Det er ikke tilladt at bruge T/CT Player skins.

2.0 Server

 • 2.1 Det påhviler hjemmeholdet at kunne stille med server placeret i DK, NO, SE, DE eller NL. Server skal køre 128 Ticks. Hjemmeholdet er det hold som står nævnt først kampen på Toornament. Der skal benyttes følgende config: ESPORTLIGAENS OFFICIELLE SERVER CONFIG
 • 2.2 Det er muligt at låne en server af os i tilfælde af, at ingen af holdene kan stille med det.
 • 2.3 Skriv til admin, hvis I mangler en server, så får I en IP og korte instrukser til at komme i gang.

3.0 Snyd og exploits

 • 3.1 Hver spiller er altid pålagt at optage in-eyes demo af deres kampe. Dette gøres ved at skrive “record xxx” i konsollen.  Demoen skal kunne fremvises for admins på forlangende.
 • 3.2 Boosting er ikke tilladt, såfremt man exploiter en fejl i mappet. Boosting er aldrig tilladt, hvis det er for at plante bomben uden for rækkevidde. Bomben skal altid kunne nås af CT.
 • 3.3 Map exploits er ikke tilladt. Alle bevidste forsøg på at udnytte en dokumenteret eller ikke-dokumenteret fejl i spillet, vil blive straffet med enten tabt runde eller map.
 • 3.4.Det er tilladt at benytte alias til eksempelvis jump-throw scripts, i det omfang hvor det følger de internationale regler og ikke udnytter en bug i spillet.
 • 3.5 Det er ikke tilladt at spille på en anden spillers account.
 • 3.6 Det er ikke tilladt at bruge T/CT Player skins

LEAGUE OF LEGENDS REGLER

HUSK OGSÅ AT LÆSE GENERELLE REGLER!

1.0 Turneringsregler

Der spilles Bedst ud af 1 map (BO1) i fordelingsspillet, hvor holdene er inddelt i grupper med 4 hold i hver. Der spilles BO3 i slutspillet: ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finaler.

Turneringen afvikles over 3 dage, med fordelingsspillet om fredagen. Slutspil med ottendels- kvart- og semifinaler spilles om lørdagen og finaler om søndagen:

 • 1.0.1 Fordelingsspillet med grupper afvikles som round robin, hvor alle holdene møder hinanden i en kamp hver.
 • 1.0.2 Nummer 1 og 2 i hver gruppe går videre til Tryhards slutspillet og nummer 3 og 4 i hver gruppe går videre til Casuals slutspillet.

1.1 Turneringsformat

 • 1.1.1 Alle kampe skal spilles 5on5. Udskiftninger kan kun foretages mellem runder.
 • 1.1.2 Summoners Rift.
 • 1.1.2 Tournament Draft.
 • 1.1.3 Der spilles BO1 i fordelingsspillet og BO3 i slutspillet.

1.2 Kampafvikling

 • 1.2.1 Holdene mødes på Discord i den dertil indrettede gruppe.
 • 1.2.2 Højeste seed vælger den side de vil starte på (blåt/venstre/first pick og rødt/højre/second pick). Bliver der spillet flere runder, skifter holdene side efter hver kamp.
 • 1.2.3 Det hold der først ødelægger modstanderens Nexus, eller får det andet hold til at overgive sig, vinder.
  • Vinderen får 3 point.
  • Taberen får 0 point.
 • 1.2.4 BEGRÆNSNINGER OG PICKS:
  • Alle items og champions er tilladt.
  • Alle nye champions som bliver udgivet må ikke spilles før der er gået 1 uge, før den uge er gået vil den nye champion kunne ses men han må ikke bannes eller pickes.
  • Under champion select kan holdet gøre brug af “Placeholder”. Placeholder kan bruges hvis en af spillerne ikke har en champion, men holdet vælger en bestemt champion. Placeholder skal underrettes med det samme til modstanderholdet. Hvis dette ikke bliver gjort vil en remake af champion select være ugyldig.

2.0 Server

 • 2.1 Der spilles på EU West

3.0 Snyd og exploits

 • 3.1  Scripts eller lignende giver udelukkelse af holdet.

GENERELLE TURNERINGSREGLER

1.0 Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet

 • 1.1 Admins har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft.
 • 1.2 Admins har altid sidste ord i tilfælde af tvister som ikke er beskrevet i regelsættet.
 • 1.3. Det påhviler holdet, og dermed holdets turneringskontaktperson og/eller holdleder, at have læst og forstået regelsættet.

2.0 Kommunikation

 • 2.1 Hvert hold er som minimum pålagt at vælge en kontaktperson, som håndterer al kommunikation mellem holdet og admins på Discord. En holdleder kan vælge at udpege en spiller på holdet som agerer kontaktperson i turneringen.
 • 2.2 Kommunikation med admins sker udelukkende på Discord i det respektive chat rum som vil blive offentliggjort og meldt ud inden turneringsstart.
 • 2.3 Ingame kommunikation skal holdes på et sagligt niveau. Dårlig opførsel, chikane, trusler og lignende bliver ikke tolereret og vil medføre en straf, se 4 Overtrædelse af reglerne.
  • 2.3.1 Oplever man ovenstående er det vigtigt, at der bliver taget screenshots og andet materiale der kan bruges som bevis og dette indberettes til admins.

3.0 Konflikter

 • 3.1 Konflikter skal indberettes til admins så snart der opstår mistanke og tilstrækkelig bevismateriale er blevet indsamlet.
 • 3.2 Der kan eks. oprettes en konflikt hvis…
 • I har begrundet mistanke om snyd med tredjeparts programmer
 • I har begrundet mistanke til at en spiller eller flere spillere har udnyttet fejl i spillet som ikke er tilladt jf. reglerne.
 • I har mistanke om at en spiller spiller på en ulovlig account eller ulovligt på en account.
 • 3.3 Anmeld en konflikt til admins
  • Kontakt en admin og formuler din anmeldelse.
  • Det er op til det pågældende hold at fremskaffe beviser der understøtter konfliktens indhold. Såfremt der ikke kan fremvises beviser for dette, så kan admin afvise konflikten.

4.0 Overtrædelse af reglerne

4.1 Ved overtrædelse af regler:Hvis en regel bliver overtrådt kan admins uddele en straf i henhold til deres bedømmelse. I nogle tilfælde vil admins rådfører sig med turneringsafholderen for at nå en bedømmelse. Straffe der kan blive anvendt er de følgende:

 • 4.1.1 Der gives en advarsel.
 • 4.1.2 Kampen bliver opgivet.
 • 4.1.3 Diskvalifikation af holdet fra turneringen.
 • 4.1.4 Ban for fremtidige turneringer, antal/varighed bedømmes af turneringsafholderen.

4.2 Advarsler

 • 4.2.1 Admins kan vælge at uddele en advarsel til en spiller eller hele holdet.
 • 4.2.2 Et advarsel til en spiller medfører i sidste ende en advarsel til hele holdet.
 • 4.2.3 Har et hold fået en advarsel gælder denne hele turneringen.
 • 4.2.4 – Der kan maks. gives 1 advarsel pr. kamp, hvorefter 4.1.2 træder i kraft, og maks. 2 advarsler for hele turneringen, gives flere vil 4.1.3 træde i kraft.

4.3 Tilfælde der kan medføre et advarsel

 • 4.3.1 Dårlig opførsel overfor admins og modstandere.
 • 4.3.2 Overtrædelser af regelsættet.
 • 4.3.3 Forsinkelser uden tilladelse fra admins.
 • 4.3.4 No-shows, se 4.4 for særskilte regler.
 • 4.3.5 Der tages forbehold for at admins kan give advarsel ud fra en restriktion de har sat for turneringen, der henvises her til 1.0 om Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet.

4.4 Tilfælde der kan medføre et advarsel

 • 4.4.1 Hvis et hold ikke er mødt op til kampstart indgives der et no-show.
 • 4.4.2 Hvis begge hold ikke er mødt op, så indgives der no-show for begge hold.
 • 4.4.3 Modtager et hold 2 no-shows i løbet af turneringen vil de blive diskvalificeret.

5.0 Indberetning af resultater

5.1 Generelt

 • 5.1.1 Det er pålagt det vindende hold, at kontakte en admin via Discord med screenshot af scoreboard. Admin vil herefter indberette resultat.
 • 5.1.2 Admins vil herefter sikrer sig ud fra screenshots af scoreboard, kampens resultat, hvorefter det vil blive indtastet på turneringssiden.
 • 5.1.3 Det er muligt at anke et resultat indtil 15 min. efter at resultatet er blevet indberettet. Gøres dette ikke står resultatet fast.

5.2 Screenshots

 • 5.2.1 Det påhviler hvert hold at tage screenshot af scoreboardet ved afslutningen på hvert map/spil.
 • 5.2.2 Vinderen af kampen skal kunne sende/fremvise det til admin når kampen rapporteres.

6.0 Streaming og casting

 • 6.1 Hvis man kender nogle, eks. fra ens egen organisation, som gerne vil streame og evt. caste kampe, så må I meget gerne sende os en mail med link til deres Twitch/YouTube/Facebook stream. På den måde ved vi hvilke kampe som vi kan pege seerne overpå og kan samtidig dække flere kampe.
 • 6.2 Husk at læse hvad der står om streaming af kampe under ”Generelle regler for kampe” i de forskellige spils regelsæt.

CS:GO Regler

HUSK OGSÅ AT LÆSE GENERELLE REGLER!

1.0 Turneringsregler

Der spilles Bedst ud af 1 map (BO1) i gruppespillet. Der spilles BO3 i slutspillet: kvartfinaler (afhænger af antal deltagere), semifinaler og finaler. Dog med undtagelse af Åben CS:GO, hvor kvartfinale spilles BO1.

Turneringen afvikles over 3 dage, med 2 kampe i gruppespillet om fredagen og et antal gruppespil kamp om lørdagen alt efter om man er tilmeldt Åben Cup, DGI Cup (U14 el. U18) el. Oldboys Cup, som er bestemt ud fra antal tilmeldte hold. Slutspil spilles lørdag og søndag umiddelbart efter gruppespillet er afviklet.

 • 1.0.1 Gruppespillet afvikles som round robin, hvor alle holdene møder hinanden i en kamp hver.
 • 1.0.2 Nummer 1 og 2 i hver gruppe, går videre til slutspillet. I Åben CS:GO er det kun nummer 1, der går videre.
 • 1.0.3 I enkelte cups vil nummer 3 og 4, i hver gruppe, gå videre til et andet slutspil – Dette er også en mulighed for hold i andre cups, hvis holdene som ikke går videre i turneringen ønsker det. I så fald skal det blot meldes til en admin.

1.1  Map pool

 • 1.1.1 Der spilles på følgende maps:
 • de_dust2
 • de_inferno
 • de_mirage
 • de_nuke
 • de_overpass
 • de_train
 • de_vertigo

1.2 Veto, valg af map og side

 • 1.2.1 BO1 veto foregår på følgende måde:
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Det tilbageværende map fra map poolen er det der skal spilles i kampen. Side afgøres med en knife round

Eks:

Hold 1 banner de_vertigo
Hold 2 banner de_dust2
Hold 1 banner de_inferno
Hold 2 banner de_nuke
Hold 1 banner de_train
Hold 2 banner de_mirage

de_overpass er tilbage, og er mappet der spilles på. Knife round afgør, hvem der vælger side.

 • 1.2.2 BO3 veto foregår på følgende måde:
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Førstnævnte hold i kampen vælger ét map og vælger side
 • Sidstnævnte hold i kampen vælger ét map og vælger side
 • Førstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Sidstnævnte hold i kampen banner ét map.
 • Det tilbageværende map fra map poolen er det der skal spilles i kampen.
 • 1.2.3 Veto forløbet håndteres internt mellem holdene via Discord.
 • 1.2.4 Det hold der vælger mappet, vælger om de vil starte som CT eller T.
 • 1.2.5 Ved BO3 vil der på tredje mappet blive spillet en knife round, for at afgøre hvem der vælger.

Eks:

Hold 1 banner de_vertigo
Hold 2 banner de_dust2
Hold 1 vælger de_inferno, og vælger CT eller T
Hold 2 vælger de_mirage, og vælger CT eller T
Hold 1 banner de_train
Hold 2 banner de_nuke

de_overpass er tilbage, og er 3. map der spilles på. knife round afgør, hvem der vælger side.

1.3 Kampafvikling

 • 1.3.1 Alle kampe skal spilles 5on5. Udskiftninger kan kun foretages mellem kampe.
 • 1.3.2 Det er i visse tilfælde tilladt at spille med 4 spillere. Dette vil altid være en vurdering fra en admin.
 • 1.3.3 En kamp består af to halvlege på 15 runder, hvorefter der skiftes side undervejs. Hver runde er som udgangspunkt 1 minut og 55 sekunder, mens bomben er sat til 40 sekunder.
 • 1.3.4 Vinderen af mappet er det hold, som først når 16 runder.
 • 1.3.5 Der kan spilles uafgjort (15-15) i gruppespillet, hvilket giver et enkelt point til begge hold.
 • 1.3.6 Der spilles kun overtid i slutspillet efter følgende regler:
 • MR3
 • 10000 startmoney

1.4 Generelle regler for kampe

 • 1.4.1 Det er tilladt at pause for tekniske problemer, samt en taktisk pause på maksimalt 3 minutter pr. halvleg. Det er kun tilladt at pause i freezetime.
 • 1.4.2 Tekniske timeouts vil kunne forekomme. Er man i gang med en kamp er det vigtigt at man ikke forlader sin plads med mindre man har aftalt det med en admin.
 • 1.4.3 Mappet spilles helt om, hvis serveren crasher helt inden for de første 3 runder. Herefter aftales der indbyrdes hvad start økonomi skal sættes til, for at fortsætte kampen på en fair måde. Dette aftales mellem holdenes turneringskontaktpersoner og admins.
 • 1.4.4 Streaming af en kamp er tilladt. Dog er det kun tilladt 1 person fra holdet at gøre det og der skal minimum være et delay på 90 sekunder. Streaming sker via GOTV og aldrig via direkte spectator pladser.
 • 1.4.5 Spectators er på intet tidspunkt tilladt.

2.0 Server

 • 2.0.1 Det påhviler hjemmeholdet at kunne stille med server placeret i DK, NO, SE, DE eller NL. Server skal køre 128 Ticks. Hjemmeholdet er det hold som står nævnt først kampen på Toornament. Der skal benyttes følgende config: ESPORTLIGAENS OFFICIELLE SERVER CONFIG
 • 2.0.2 Det er muligt at låne en server af os i tilfælde af at ingen af holdene kan stille med det.
 • 2.0.3 Skriv til admin, hvis I mangler en server, så får I en IP og korte instrukser til at komme i gang.

3.0 Snyd og exploits

 • 3.1 Hver spiller er altid pålagt at optage in-eyes demo af deres kampe. Dette gøres ved at skrive “record xxx” i konsollen.  Demoen skal kunne fremvises for admins på forlangende.
 • 3.2 Boosting er ikke tilladt, såfremt man exploiter en fejl i mappet. Boosting er aldrig tilladt, hvis det er for at plante bomben uden for rækkevidde. Bomben skal altid kunne nås af CT.
 • 3.3 Map exploits er ikke tilladt. Alle bevidste forsøg på at udnytte en dokumenteret eller ikke-dokumenteret fejl i spillet, vil blive straffet med enten tabt runde eller map.
 • 3.4.Det er tilladt at benytte alias til eksempelvis jump-throw scripts, i det omfang hvor det følger de internationale regler og ikke udnytter en bug i spillet.
 • 3.5 Det er ikke tilladt at spille på en anden spillers account.
 • 3.6 Det er ikke tilladt at bruge T/CT Player skins

FORTNITE REGLER

HUSK OGSÅ AT LÆSE GENERELLE REGLER!

1.0 Turneringsregler

Turneringen afvikles lørdag med 12 kampe i gruppespillet, hvor vinderen er den duo med flest point efter alle 12 kampe er overstået.

Der spilles Battle Royale som man kender det, bare som custom games på en server, som admin stiller tilrådighed. Admin har derfor 100% råderet og jf. disse regler og de generelle regler, mulighed for at ændre i reglerne, hvis det skulle blive nødvendigt.

1.1 Regler for hold og kampe

Der spilles duo på Fortnite custom server. I duo er der 2 spillere på et hold. Det er kun tilladt at være spiller på 1 hold i den pågældende turnering. Der er ingen udskiftere, heller ikke undervejs i turneringen.

 • 1.1.1 Alle deltager skal selv sørge for at have forbindelsen i orden og være klar når spillet starter der vil ikke blive ventet til alle er klar.
 • 1.1.2 Hvis der opstår problemer med teknikken (server og lign.) forventer vi, at deltagerne udviser forståelse og tålmodighed imens admin løser problemet.
 • 1.1.3 Kun deltagere som er tilmeldt i denne turnering har ret til at deltage og være med på serveren. Det er derfor strengt forbudt at dele koden med andre. Gør man dette vil det resultere i diskvalifikation og bortvisning fra discorden. Dette gælder hele holdet.
 • 1.1.4 Kamp format: Duo
 • 1.1.5 Hvert hold spiller 3 kampe, hvorefter points bliver lagt sammen fra alle 3 kampe, som giver holdets resultat for gruppespillet.
 • 1.1.6 De 24 bedste hold i hver gruppe går videre til slutspillet.
 • 1.1.6 Der gives 1 point pr. kill.
 • 1.1.7 I tilfælde af at 2 eller flere hold har samme antal point spilles der 1 ekstra kamp med kun de hold (Kun i finalen).

1.2 Definitioner

 • 1.2.1 Et hold: 2 spillere fra samme hold.
 • 1.2.2 En kamp: ét Fortnite game, hvor man hoppper ud på øen og spiller til man er død eller opnår Victory Royale.
 • 1.2.3 Et gruppespil: 3 kampe imod de samme hold i hver kamp, hvor alles holds score til sidst afgøre hvem der går videre til slutspillet
 • 1.2.4 Et slutspil: Afhængig af antal hold spilles der semfinaler og finaler. Disse består af 5 kampe, som afgøre hvem der går videre indtil der til sidste er fundet en vinder.

1.3 Afvikling og rapportering af kampe

 • 1.3.1 Det er vigtigt at man tjekker ind til første kamp, mindst 10 min. før. Er man ikke klar på #StayHome LAN Discorden i sin gruppe, så vil det medføre en diskvalifikation
 • 1.3.2 Koden til selve Custom serveren vil blive offentliggjort på Discorden og så snart man har fået den vil man have 10 min. til at joine serveren. Når man ikke at joine serveren inden for denne tid vil man få points derefter (min. 1 point).
 • 1.3.3 Efter hver kamp skal man sende screenshot af sine kills og placering ind. Link til dette vil være tilgængelig på på Discorden når turneringen starter.
 • 1.3.4 Billedet kan være taget via. mobil eller screenshot fra pc eller tablet.
 • 1.3.5 Hvis man ikke rapportere ind via linket vil man ikke få points fra kampen

2.0 Server

 • 2.1 Der spilles på custom servers fra Kronjyllands Esport og Tech Klub.

3.0 Snyd og exploits

 • 3.1 Det er ikke tilladt at bruge eksterne snyde programmer til at opnå et bedre resultat. Opdages en spiller i at snyde, så medfører det som min. diskvalifikation for hele holdet.