GENERELLE TURNERINGSREGLER

1.0 Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet

 • 1.1 Admins har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft.
 • 1.2 Admins har altid sidste ord i tilfælde af tvister som ikke er beskrevet i regelsættet.
 • 1.3. Det påhviler holdet, og dermed holdets turneringskontaktperson og/eller holdleder, at have læst og forstået regelsættet.

2.0 Kommunikation

 • 2.1 Hvert hold er som minimum pålagt at vælge en kontaktperson, som håndterer al kommunikation mellem holdet og admins på Discord. En holdleder kan vælge at udpege en spiller på holdet som agerer kontaktperson i turneringen.
 • 2.2 Kommunikation med admins sker udelukkende på Discord i det respektive chat rum som vil blive offentliggjort og meldt ud inden turneringsstart.
 • 2.3 Ingame kommunikation skal holdes på et sagligt niveau. Dårlig opførsel, chikane, trusler og lignende bliver ikke tolereret og vil medføre en straf, se 4 Overtrædelse af reglerne.
  • 2.3.1 Oplever man ovenstående er det vigtigt, at der bliver taget screenshots og andet materiale der kan bruges som bevis og dette indberettes til admins.

3.0 Konflikter

 • 3.1 Konflikter skal indberettes til admins så snart der opstår mistanke og tilstrækkelig bevismateriale er blevet indsamlet.
 • 3.2 Der kan eks. oprettes en konflikt hvis…
 • I har begrundet mistanke om snyd med tredjeparts programmer
 • I har begrundet mistanke til at en spiller eller flere spillere har udnyttet fejl i spillet som ikke er tilladt jf. reglerne.
 • I har mistanke om at en spiller spiller på en ulovlig account eller ulovligt på en account.
 • 3.3 Anmeld en konflikt til admins
  • Kontakt en admin og formuler din anmeldelse.
  • Det er op til det pågældende hold at fremskaffe beviser der understøtter konfliktens indhold. Såfremt der ikke kan fremvises beviser for dette, så kan admin afvise konflikten.

4.0 Overtrædelse af reglerne

4.1 Ved overtrædelse af regler:Hvis en regel bliver overtrådt kan admins uddele en straf i henhold til deres bedømmelse. I nogle tilfælde vil admins rådfører sig med turneringsafholderen for at nå en bedømmelse. Straffe der kan blive anvendt er de følgende:

 • 4.1.1 Der gives en advarsel.
 • 4.1.2 Kampen bliver opgivet.
 • 4.1.3 Diskvalifikation af holdet fra turneringen.
 • 4.1.4 Ban for fremtidige turneringer, antal/varighed bedømmes af turneringsafholderen.

4.2 Advarsler

 • 4.2.1 Admins kan vælge at uddele en advarsel til en spiller eller hele holdet.
 • 4.2.2 Et advarsel til en spiller medfører i sidste ende en advarsel til hele holdet.
 • 4.2.3 Har et hold fået en advarsel gælder denne hele turneringen.
 • 4.2.4 – Der kan maks. gives 1 advarsel pr. kamp, hvorefter 4.1.2 træder i kraft, og maks. 2 advarsler for hele turneringen, gives flere vil 4.1.3 træde i kraft.

4.3 Tilfælde der kan medføre et advarsel

 • 4.3.1 Dårlig opførsel overfor admins og modstandere.
 • 4.3.2 Overtrædelser af regelsættet.
 • 4.3.3 Forsinkelser uden tilladelse fra admins.
 • 4.3.4 No-shows, se 4.4 for særskilte regler.
 • 4.3.5 Der tages forbehold for at admins kan give advarsel ud fra en restriktion de har sat for turneringen, der henvises her til 1.0 om Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet.

4.4 Tilfælde der kan medføre et advarsel

 • 4.4.1 Hvis et hold ikke er mødt op til kampstart indgives der et no-show.
 • 4.4.2 Hvis begge hold ikke er mødt op, så indgives der no-show for begge hold.
 • 4.4.3 Modtager et hold 2 no-shows i løbet af turneringen vil de blive diskvalificeret.

4.5 Chikane

 • 4.5.1 Under kampene er det strengt forbudt at chikanere modstanderen i på nogen måde, det vil sige at chikane i og uden for spillet er strengt forbudt.
 • 4.5.2 Hvis der forekommer problemer er det vigtigt, at der bliver taget screenshots og anden dokumentation, der kan bruges som bevis og dette skal sendes til admins.
 • 4.5.3 Gør en spiller brug af ord eller tegn, som anses for at være racistiske eller yderst diskriminerende overfor religion eller minoritetsgrupper, så kan admins vurdere om holdet skal tildeles et default loss.

5.0 Indberetning af resultater

5.1 Generelt

 • 5.1.1 Det er pålagt det vindende hold, at kontakte en admin via Discord med screenshot af scoreboard. Admin vil herefter indberette resultat.
 • 5.1.2 Admins vil herefter sikrer sig ud fra screenshots af scoreboard, kampens resultat, hvorefter det vil blive indtastet på turneringssiden.
 • 5.1.3 Det er muligt at anke et resultat indtil 15 min. efter at resultatet er blevet indberettet. Gøres dette ikke står resultatet fast.

5.2 Screenshots

 • 5.2.1 Det påhviler hvert hold at tage screenshot af scoreboardet ved afslutningen på hvert map/spil.
 • 5.2.2 Vinderen af kampen skal kunne sende/fremvise det til admin når kampen rapporteres.

6.0 Udskiftning af spillere under en kamp

 • 6.1 Det er tilladt at skifte spillere ud i løbet af en kamp.
  • F.eks. Det er reelt muligt at have 8 spillere klar til en kamp. Disse spillere kan deles om de 5 pladser, så længe udskiftningerne lever op til nedenstående regler.
 • 6.2 Udskiftninger og planer om udskiftninger bør altid adviseres til modstanderen inden kampstart.
 • 6.3 Fortnite og LOL : Udskiftningen må kun ske i mellem maps.
 • 6.4 CS:GO: Udskiftningen må kun ske i mellem maps
 • 6.5 Der må under ingen omstændigheder ske udskiftninger midt i et map. Hvis en spiller må trække sig midt i et map, så må det resterende map spilles med 1 spiller i undertal. Undtagelsen er CS:GO, hvor der må foretages en erstatning i halvlegen.

7.0 Streaming og casting

 • 7.1 Hvis man kender nogle, eks. fra ens egen organisation, som gerne vil streame og evt. caste kampe, så må I meget gerne sende os en mail med link til deres Twitch/YouTube/Facebook stream. På den måde ved vi hvilke kampe som vi kan pege seerne overpå og kan samtidig dække flere kampe.
 • 7.2 Husk at læse hvad der står om streaming af kampe under ”Generelle regler for kampe” i de forskellige spils regelsæt.